ASPECTES ORGANITZATIUS

  • La 1a Jornada de recerca a l’ESO tindrà lloc el dia 31 de març de 2020
  • La Jornada es farà al Museu de Badalona.
  • És molt important que ompliu el FORMULARI DE SOL·LICITUD amb totes les dades que es demanen i l’envieu abans del divendres, 28 de febrer.
  • Per a les presentacions:
    • En cas que recolzeu la vostra presentació amb algun suport digital (presentació en PowerPoint, Prezi, vídeo digital …), cal que ens la porteu al CRP abans del dia 6 de març. (Veure orientacions)

HORARI MARC DE LA JORNADA:

09.15 h Lliurament de la documentació
09.30 h Presentació
09.45 a 11.30 h  1r torn de presentació de treballs
11.30 a 12.00 h Esmorzar
12.00 a 13.30 h 2n torn de presentació de treballs
13.30 h Cloenda


ALTRES

Sol·licitud de participació. Cal emplenar el FORMULARI DE SOL·LICITUD.
Us recordem que cal presentar les sol·licituds de participació (s’adjunta model) abans del divendres, 28 de febrer.

Treballs per centre.
Cada centre pot presentar un màxim de 3 treballs

Tots els treballs, siguin de l’àmbit o àrea curricular que siguin, s’han d’haver dut a terme a partir del mètode científic. S’ha de vetllar perquè aquests treballs destaquin per la seva part experimental i  pel seu caràcter divulgatiu. Cal donar rellevància a la recerca, a la part  pràctica, a com ho ha treballat i viscut l’alumne, etc.

Es considera que el marc de la Jornada de Recerca a l’ESO no és l’adequat per  presentar treballs que només són fruit d’una bona aplicació de la competència informacional, tot i que puguin ser molt  bons.