Suport Vital Bàsic


 

 

Curriculum escolar

El Departament d’Educació ha signat un conveni amb el Consell Català de Ressuscitació per al desplegament territorial de la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius de la xarxa pública dins del currículum escolar.

Aquest material és per als centres que han fet la formació SVB i tindran prioritat els centres de secundària, específicament els grups de 3r i 4t d’ESO tal i com marca el quadre del currículum facilitat.

Material en préstec:

 • Components de la maleta i tutorial de manteniment:

 • 4 nines Anne amb envoltori i pinça
 • 1 desfibrilador
 • 4 estores
 • Document de manteniment.
 • Bossa amb:
  • rotlle de film
  • tisores
  • cotó
  • alcohol
  • dos raspalls
 

 

 

 

Ressuscitació Cardiopulmonar:Manual de l’alumne.

Experiències de Centres educatius:

INS Joan Mercader

 

Gestió del préstec:

Els centres heu de vetllar per tenir paper film, cotó i alcohol per fer el manteniment. El que trobareu a la bossa és per casos excepcionals.

 

Llegiu-vos el protocol de préstec

Formulari de demanda 

Consulteu la disponibilitat al calendari.