L’OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS

L’observació entre iguals consisteix en parelles de docents, amb graus d’experiència i estatus similars, que acorden observar-se, mútuament, un o diversos aspectes pedagògics de la seva acció a l’aula, per mitjà d’instruments de recollida d’evidències de la pràctica docent a l’aula que s’utilitzen per, posteriorment, oferir-se un feedback o retroalimentació constructiva mútua que permeti la reflexió i la concreció d’objectius de millora de la pràctica d’ambdós docents (Duran, Corcelles i Miquel, 2020).

Més informació

 

Share

EduCAC


L’eduCAC, un programa per promoure l’educació mediàtica i digital que compta amb el suport del Departament d’Educació.
En el context actual, l’educació mediàtica és cada vegada més necessària per adquirir competències que permetin exercir la ciutadania del segle XXI. El bon ús de… Llegeix més»

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària

Ja s’han publicat les orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària. Aquest document s’ha elaborat en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).  L’objectiu del present document és donar resposta a aquesta línia d’actuació del PEDC. Amb aquest document s’ofereix una aproximació a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de tota l’educació primària i del nivell òptim que hauria d’assolir en finalitzar l’etapa educativa, per poder participar de forma activa en el seu procés d’aprenentatge.

Share

Women in Science: Fotònica en 5 minuts!

Descobreix el món de la fotònica a través de 3 científiques de l’ICFO, que comptaran en 5 minuts d’una manera atractiva i inspiradora per què la fotònica és important per a la seva investigació i la societat. Podràs també enviar-li les teves preguntes sobre ciència… Llegeix més»

TECNOLOGIES QUÀNTIQUES EN 5 MINUTS!

Esdeveniment que l’ICFO està organitzant juntament al CSIC i a la Universitat de Zaragoza en ocasió de la European Quantum Week de la Quantum Flagship. Es tracta d’un esdeveniment en línia dirigit a classes de 3r-4t d’ ESO o Batxillerat.
Quatre científics i científiques disposaran… Llegeix més»

Learn to Check

Learn to Check, plataforma web centrada en la formació contra la desinformació, amb continguts totalment en obert, i disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès). Es tracta d’una eina que promou l’educació mediàtica i la verificació digital, a través de jocs, vídeos de… Llegeix més»