Pla d’acció: centres educatius en línia

Línies d’acció
/L1 Impuls a l’aprenentatge en línia mitjançant l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge per part dels centres educatius PORTAL EIX.
/L2 Reforç de la comunicació dels centres amb la comunitat educativa PORTAL NODES.
/L3 Activació d’un pla intensiu (ja iniciat) de formació del professorat i acompanyament als centres… Llegeix més»