Àmbit d’educació en valors socials i cívics

El currículum competencial posa en valor el desenvolupament de les competències transversals com a base imprescindible del procés global d’ensenyament i aprenentatge. Les competències de l’àmbit personal i social estan relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne. L’assoliment d’aquestes competències ha de permetre que el jove construeixi el seu propi projecte de vida per viure i conviure en un món plural i canviant.