​Pla personalitzat d’estiu per a l’alumnat

El pla personalitzat d’estiu és un conjunt de propostes educatives que s’adapta a les característiques i necessitats de cada alumne i alumna. Té la finalitat de donar continuïtat a la dinàmica escolar i de minimitzar els efectes negatius que el temps de confinament hagi pogut tenir en cada infant o jove des d’un punt de vista emocional, cognitiu o competencial.