Educació emocional

Materials conferències

. Conferència: La -provenció- d’eines emocionals en l’entorn educatiu PRI. A càrrec de Maria Antònia Barceló

. Conferència: L’acompanyament emocional de l’alumnat en el nou curs que comença PRI. A càrrec d’Eva Bach

. Conferència: Emocions i necessitats essencials per encarar el nou curs SEC. A càrrec d’Eva Bach

. Conferència: Un cervell per aprendre. A càrrec d’en David Bueno

Enllaços d’interès

. Web Diversitat’s: La tornada a l’escola

Espai web de l’EAP de l’Alt Empordà amb recursos per a la gestió emocional.

. Projecte de convivència: Educació socioemocional 

Document que recull els continguts de l’aplicació informàtica que el Departament d’Educació posa a l’abast dels centres per a  l’elaboració del Projecte de convivència. Podeu trobar el bloc d’Educació socioemocional de la pàgina 55-63.

. Educació socioemocional: Eines estratègies i models

En aquest espai  es pot accedir a les 36 cartes de les emocions i a les 36 cartes de les necessitats, un recurs per conèixer i reconèixer les necessitats i aprendre a gestionar les emocions tot  jugant. També podeu trobar els materials del programa de competència social.

. Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat

En aquest enllaç trobareu diverses aportacions interessants en format de vídeo sobre múltiples aspectes relacionats amb el benestar emocional, així com un munt de recursos.

. #aquiproubullying: materials dels mòduls formatius

En aquesta pàgina de la XTEC es presenta la proposta didàctica del Programa d’innovació #aquiproubullying, que ofereix, entre d’altres, mòduls de formació per a famílies i per a alumnes sobre ”Educació Socioemocional” i sobre “Gestió positiva conflictes”

. Videojoc HAPPY 8-12

Recurs per la millora de la convivència als centres educatius, que té com a objectiu entrenar la gestió emocional dels infants i que està enfocat a la resolució assertiva dels conflictes.

. A Mida. Materials d’educació en valors per a l’ESO

El programa A MIDA es caracteritza per oferir materials que han estat dissenyats amb la voluntat d’apropar-se a la vida dels alumnes, recollint situacions rellevants i conflictes del seu interès.

. Les emocions. Blog de Nati Bergadà

Conjunt de recursos per treballar els valors i les emocions.

. Idees per a l’acollida i l’acompanyament emocional a la comunitat escolar

Aquest document és fruit de diverses sessions de treball realitzades durant el mes de juliol de 2020 entre l’equip de la Fundació JOV i del Programa Komtü. Té l’objectiu d’oferir algunes idees i recursos relacionats amb l’acompanyament de tots els membres de la comunitat escolar als centres educatius d’infantil i primària

. Pràctiques restauratives

Es parteix de la necessitat de facilitar a tota la comunitat educativa estratègies per promoure un model d’escola que té cura de les persones individualment i col·lectiva. Ofereix un marc teòric i un banc de recursos basats en l’enfocament restauratiu per promoure la resiliència.

. Caixa de convivència. Recursos per a EI, CI, CM i CS.

En aquest recurs es treballa la competència Social, la comunicació, les emocions, l’acollida, la ‘inclusió i la cultura de la pau i mediació.

. Caixa de convivència. Recursos per a ESO

Activitats i materials per treballar aspectes de convivència des d’un punt de vista curricular, atenent a les competències bàsiques.

. Aprenem a conviure. Tothom contra l’assetjament

El web del Super3 ha publicat un monogràfic sobre l’assetjament. Hi trobareu una relació de vídeos del programa “InfoK” i textos que ajuden a entendre què és l’assetjament, quan es produeix i què s’ha de fer en cas de trobar-se en aquesta situació. L’especial identifica els diferents rols que apareixen en una situació d’assetjament: des de l’agressor, fins a la víctima, passant pels observadors i els defensors, però sense culpabilitzar ningú. També podeu trobar les històries de l’espai “Una mà de contes” centrades en aquest problema.