Formació en competència digital

Espai dedicat a compartir amb el professorat de la comarca tant les formacions proposades com els materials generats en l’àmbit de la competència digital, entesa com la capacitat que tenen els docents d’aplicar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de:

  1. Facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de la competència digital d’aquest col·lectiu
  2. Dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital
  3. Contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

A través d’aquests enllaços, us facilitem l’accés als següents continguts: