Recull d’activitats TAC 2017-2018

Per tal que els centres puguin preveure les activitats TAC a desenvolupar durant el curs 2017-2018, aquí teniu un recull de les activitats que hi ha previstes basant-nos en les que s’han dut a terme aquest any i que la previsió és que es repeteixin. No es tracta d’un recull exhaustiu però pretén servir com a guia per poder planificar les activitats que es duran a terme durant el curs.

Aquestes activitats estan organitzades per diferents entitats, tenen diferent abast, i estan adreçades a participants de diferents edats. Cal que consulteu les bases i les dates de cada edició ja que aquestes poden variar.