Medi des d’una perspectiva STEAM

El CESIRE, encarregat de coordinar la formació Medi des d’una perspectiva STEAM  (Programa impulsat pel Departament d’Ensenyament) necessita mestres amb experiència en la didàctica del coneixement del medi i amb ganes i capacitat per després s’encarreguin de la formació de mestres a la seva zona. Aquesta formació s’organitzarà en dues fases: una de formació de formadors i, una altra, de formació de mestres.

L’objectiu de la primera fase, és crear una xarxa de formadors de referència a cada territori que comparteixin una mateixa mirada sobre l’ensenyament-aprenentatge del Coneixement del Medi en perspectiva STEAM. Aquests mestres hauran de participar en una formació de 5 sessions intensives durant el primer trimestre per, després fer la formació als mestres del seu territori durant el segon i tercer trimestre.

Si us interessa ser formadors d’aquest programa ho podeu comunicar al CRP:   crp-altcamp@xtec.cat