Inscripcions activitats PFZ

Oferta d’activitats PFZ de l’Alt Camp

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 14 d’octubre

Activitats formatives

Les activitats de formació per al primer trimestre del proper curs 2020-2021 serà en format virtual donada la situació excepcional per la covid-19, en compliment de la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

L’entorn virtual de formació de les activitats formatives del professorat és l’Odissea (moodle) i, en funció de la proposta formativa, es poden utilitzar altres entorns virtuals com el MEET (videoconferències, webinars…). El professorat que s’inscrigui a les activitats formatives haurà de preveure la connexió i el treball virtual en els espais i temps sincrònics o asincrònics que estableixi l’activitat.

El professorat es pot inscriure a les activitats de formació en centre (assessorament, FIC, taller a centre i visita a centre) i formació per a centres (seminaris de coordinació, formació d’equips de centre, tallers d’equips de centre…) adreçades als equips docents d’un centre o de diversos centres que el centre educatiu consideri oportú.

Pel que fa a les activitats de formació individual organitzades pel Departament d’Educació (tallers, cursos, seminaris, grups de treball) el professorat pot sol·licitar fins un màxim de 100 hores de formació.

Les Kudis de Cultura Digital: no s’inclouen en aquesta limitació i tenen un procés d’inscripció diferent.