Formació llengües estrangeres. Estiu 2021

 

Formació telemàtica en anglès per aquest estiu 2021

Data límit inscripcions: 18 de juny del 2021

5004580505

Becoming a techy teacher with simple ICT tools to build meaningful learning experiences

Propostes d’eines digitals per al professorat de llengües estrangeres amb les quals podran dissenyar activitats d’aprenentatge, implicar l’alumnat a participar activament i de manera col·laborativa, fomentar la (co)avaluació de tasques, entre d’altres. El professorat coneixerà aquestes eines per tal d’implementar-les ja sigui de forma sincrònica o anacrònica

 Curs telemàtic de l’1 al 19 de juliol de 2021

 20 hores

 Més informació i inscripcions

 Dubtes i consultes: sefp_gir.educacio@gencat.cat i sdoucine@xtec.cat