Formació Itineraris Artístics

Els #ItinerarisArtístics tornen al 3r trimestre! Del 26-4 al 6-6. Inscripció oberta fins el divendres 16 d’abril.

9009050532-IAA2

9009150532-IAA3

9009260532-IAA4

Els Itineraris artístics  són un model de formació que apoderen als docents i a l’alumnat a fer els recorreguts de formació que més s’adapten a les seves necessitats o a les del centre partint d’una concepció l’educació artística oberta, transversal i compartida tot creant xarxa i tenint en compte que en la societat del coneixement hi ha molts temps, espais d’aprenentatge i agents educadors. D’aquesta manera, cadascun dels itineraris resultants serà diferent i més personalitzat als interessos de cadascú en funció de les sessions que hagi escollit.

El disseny i pilotatge dels itineraris s’ha portat a terme al CESIRE amb un grup de treball a l’entorn de la investigació metodològica a través de les arts. És a dir, el grup de treball indaga sobre els processos d’implementació dels projectes per al canvi i la millora generant un clima obert a l’entrada de noves idees i metodologies a partir de de processos d’indagació a les aules on els nens i les nenes són els protagonistes dels propis processos d’aprenentatge.

L’objectiu final és la  transferència dels Itineraris Artístics de formació a tot Catalunya després de la seva avaluació i millora.