Concurs Joves i mobilitat

​​NOVA EDICIÓ CURS 2020-2021

​Temàtica: Protegits a l’escola, com protegim també la mobilitat del seu entorn?

Categories per a joves: anunci gràfic, vídeo per a Instagram i projecte de millora de seguretat viària.

Categoria per a centres docents: projecte educatiu en mobilitat segura.

​Calendari​: La inscripció comença el 21 d’octubre de 2020 i acaba el 30 d’abril de 2021.

Més informació

El concurs Joves i Mobilitat organitzat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català del Trànsit, té l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents i joves de Catalunya.

El concurs vol contribuir a afavorir la reflexió dels adolescents i joves entorn la mobilitat entesa com un sistema social de convivència i responsabilitat, amb diversitat de modes i d’usos i basat en determinades actituds i valors, amb especial èmfasi en la seguretat viària.

Aporta propostes didàctiques als mestres, professors i professionals de la seguretat viària, per tal de generar un canvi en els més joves sobre els reptes de la mobilitat del segle XXI, com són la seguretat viària i la mobilitat sostenible.

A qui s’adreça?

Als alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de centres escolars i als nois i noies de 13 a 18 anys membres de casals de joves i centres de lleure de Catalunya.

Els participants han d’estar tutoritzats des de centres escolars, centres de lleure o casals de joves. Es poden inscriure de la ma dels seus tutors de forma individual o formant part d’equips de fins a un màxim de quatre components.

CATEGORIES DEL CONCURS