Com classificar els centres educatius segons la complexitat? 

 

Informe d’Avaluació. 26: Com classificar els centres educatius segons la complexitat? 

 

El dia 4 de març de 2021 el Consell Superior d’Avaluació va organitzar la Jornada sobre l’equitat educativa, concepte sobre el qual hi ha un consens generalitzat en el sentit que la igualtat és fonamental per qualsevol sistema educatiu. Per abordar l’equitat s’han de conèixer bé les desigualtats, per a la qual cosa cal un estudi aprofundit del context de l’alumnat.

 

En aquest sentit, us informem que a la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu  s’ha publicat l’informe d’Avaluació 26.: Com classificar els centres educatius segons la complexitat?, corresponent al mes d’abril.

 

 

Aquesta classificació té en compte l’origen, el nivell d’instrucció i d’ocupació dels pares i mares, tot tractant d’identificar el nombre d’alumnes provinents de famílies vulnerables o que tenen una situació socioeconòmica que els pot negar expectatives de futur.Aquest estudi actualitza la classificació anterior amb les dades corresponents al curs acadèmic 20182019. En segon lloc, analitza l’efecte d’afegir un nou criteri relacionat amb la presència d’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu(NESE). Aquest criteri de complexitat administrativa es manifesta de manera transversal (açò és, pot afectar a tot tipus de famílies) i està determinat també per elements externs al sistema educatiu.