Activació a la xarxa Eduroam


·  Eduroam és una xarxa d’àmbit mundial dedicada principalment a les persones itinerants que es desplacen per centres educatius i necessiten accedir a Internet.

·  Podeu trobar tota la informació sobre el projecte i la configuració dels equips a: http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/guiesinternet/eduroam

·  Per accedir a la xarxa Eduroam cal disposar d’un usuari de la XTEC i activar el servei.

Activació