Pla de formació de zona (PFZ)

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Tarragonès és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Tarragonès.

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 21-04-2017 21-05-2017
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 18-05-2017 31-05-2017
Comissió PFZ del Tarragonès: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 01-06-2017 14-06-2017
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30-06-2017
Publicació de les activitats aprovades 15-07-2017
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-2017 28-09-2017
Inici de les activitats de formació 17-10-2017

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 28 de setembre de 2017 9 d’octubre de 2017 a partir del 17 d’octubre de 2017
Segon torn del 9 al 19 de gener de 2018 30 de gener de 2018 a partir del 6 de febrer de 2018
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig de 2018 20 de juny de 2018 a partir del 2 de juliol de 2018