Recursos i materials en préstec

RECURSOS I MATERIALS EN PRÉSTEC

Relació de material TAC, material d’Educació Física i formularis de reserva:

  Ginys per a la competència comunicativa i  Robòtica educativa.                     →      Formulari de reserva
–  Material Tecnologia (canons de projecció, portàtils,… ) i materials Ed. Física.                     →      Formulari de reserva

Document a presentar el dia de recollida del material

El Consorci d’Educació posa a disposició dels centres un servei de préstec de materials TAC.

RECURSOS

MEDIATECA

Merlí. Catàleg de recursos educatius