Repositori de materials de diverses accions formatives.

xtec_ateneu

 

Materials de formació dels cursos telemàtics de la XTEC.

 


El currículum a l’escola i a l’aula

Materials per conèixer el currículum de l’educació primària i la seva vinculació amb el dia a dia de les escoles i de la pràctica a l’aula


Programar és prendre decisions

Recull de materials que faciliten el debat pedagògic dels equips docents de l’escola per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.


L’avaluació com a motor d’aprenentatge

Materials tenen com a objectiu facilitar el coneixement i anàlisi dels principals elements de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.