Heu de fer públic el directori on està el fitxer. Més informació