Orientacions i informació

Com se seleccionen els alumnes que s’atenen al CREDA?

El infants amb diagnòstic de pèrdua auditiva (ORL), poden accedir directament al CREDA.

Els alumnes amb greu trastorn de llenguatge, comunicació i/o parla, els professionals de l’ EAP dels Serveis Educatius de cada zona valoren i deriven els alumnes a través d’un protocol que inclou:

  • una mostra escrita del llenguatge oral de l’alumne
  • un recull de dades sobre l’escolarització i les capacitats de l’alumne.

Els psicopedagogs del CREDA i de l’EAP prioritzen, de totes les demandes rebudes, els alumnes que s’atendran el curs vinent, segons la gravetat del cas i la disponibilitat del servei.

Al llarg del curs la detecció d’alumnes amb sordesa pregona pot fer variar el pla d’actuació d’alguna logopeda. Aquests alumnes es prioritzen per sobre de tots els altres i s’atenen des del mateix moment de la seva detecció.

Quins models d’escolarització poden escollir els pares?

Els pares dels alumnes amb sordesa poden optar per dos models d’escolarització que fan referència a l’aprenentatge de la llengua i l’accés a l’aprenentatge en modalitat oral o bilingüe. Veieu la pàgina modalitats d’escolarització.

 

Orientacions 

A continuació hi trobareu informació sobre:

Pautes sobre com ajudar a desenvolupar les habilitats auditives

Aprendre a respirar, bufar i mocar-se