Famílies

El CREDA vetlla per l’atenció personalitzada a les famílies dels alumnes que atén. En primer moment es realitza una acollida inicial juntament amb la psicopedagoga i la logopeda que atendrà l’alumne o alumna, així com al llarg del curs les reunions que siguin necessàries per atendre el procés d’aprenentatge de l’alumne/a i sempre que així ho demani la família.