Història

pompeu

El setembre de l’any 2003 és crea el CREDA COMARQUES IV. L’àmbit territorial d’actuació del CREDA és la comarca del Garraf, l’Alt Penedès i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. La seu del CREDA, actualment, està situada al tercer pis de l’escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú (carrer Pius X, nº 6) on també s’ubiquen l’equip de logopedes de la zona del Garraf i la psicopedagoga.

 

La seu de l’equip de logopedes de l’Alt Penedès es troba als Serveis Educatius, situats a l’avinguda Europa s/n, de Vilafranca del Penedès.

La seu de l’equip de logopedes de la ciutat d’Hospitalet de Llobregat està situada també als Serveis Educatius de la ciutat, al carrer Miquel Peiró Victorí nº 43.