Equip

El  CREDA Comarques IV està format per un equip multidisciplinar format per:

  •     23 Logopedes
  •     1 Psicopedagoga especialitzada en audició, llenguatge i comunicació
  •     1/2 Audioprotetista especialitzada en audiopròtesi infantil i juvenil

logopedasola-1