SOYVISUAL

La fundació Orange ens ofereix una App on trobareu gran quantitat d’imatges per camps semàntics molt reals: accions, animals, estris, eines, etc.. I té establertes activitats per treballar estructura de frase i elements de la frase, així com crear frases a partir del vocabulari treballat.… Llegeix més»

Jo Comunico

Aquí tenim una aplicació que ens llegeix de forma natural les frases que creem amb pictogrames. Parla en català i li dóna la morfosintaxi adequada. Es pot escollir  la veu masculina o femenina, i ens permet un feedback més qualitatiu de les produccions amb pictogrames.
Llegeix més»