competencias-alfinIntegración de las Competencias ALFIN/AMI en el Sistema educativo: referencias, contexto y propuestas

El  Grupo de trabajo de Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del MECD, ha publicat aquest informe amb l’objectiu de facilitar la integració real de la competència mediàtica, digital i informacional en el dia a dia dels centres educatius.

aportes_ensenanza
Aportes para la enseñanza de la lectura

Aquest estudi, dut a terme per l’OREALC/UNESCO en 15 països d’Amèrica Llatina, vol aportar als docents informació útil i eines adequades per ajudar a formar uns lectors del segle XXI més autònoms i més crítics davant l’accés massificat que tenen als textos escrits per l’ús generalitzat d’Internet.