Símbols de Catalunya

simbols1Els catalans hem anat configurant al llarg de la nostra història mil·lenària un conjunt de símbols i senyals, diversos en el temps, que ens són propis i ens identifiquen com a nació.

El moviment catalanista va anar retrobant, i sovint recreant, símbols i signes de contingut específic, vinculats al patrimoni històric i cultural i, a vegades, llegendari. D’aquests, alguns han esdevingut oficials, reconeguts per llei, com la Bandera, la Festa Nacional de l’Onze de Setembre o l’Himne, Els Segadors; d’altres, tot i tenir una relació més directa amb les formes de vida i de lleure, també ens sigularitzen col·lectivament.

A continuació us oferim, en caràcter retrospectiu, un itinerari històric per alguns d’aquests símbols i senyals de catalanitat. que  tenen el seu origen en la publicació de la Generalitat de Catalunya  Símbols de Catalunya (1994): Els Segadors, L’Onze de setembre, Montserrat i Sant Jordi

            

Share