SEMTAC SESSIÓ 5 2017

En aquesta sessió tractarem sobre la inclusió digital a l’aula.

BLOC A. Informacions diverses

Jornada Inclusió digital 1 d’abril  Inscripcions fins dilluns 20 de març
http://blocs.xtec.cat/jornadainclusiodigital/

IV Jocs Florals. Taller Conte Audiovisual Il·lustrat 27 de març goo.gl/cjaOs0

Jornada Robòtica a Figueres https://sites.google.com/site/jornadafigueres2017/

BLOC B.  Disseny Universal de l’Aprenentatge
Què és DUA?

Recursos i eines classificades per a treballar DUA
http://mariamacia.wixsite.com/dissenyaprenentatge/recursostac

 

Us proposem fer una anàlisi d’experiències publicades a Toolbox per tal de valorar el grau d’inclusió i accessibilitat, d’acord amb les orientacions del DUA, que us indiquem tot seguit:

  • Les pràctiques reeixides i inclusives són per a tot l’alumnat i professorat. Tots hi participen.
  • Les activitats són significatives, diverses, flexibles i properes a la realitat de l’alumnat.
  • És important l’ús metodològic de les TAC: com s’utilitzen a l’aula, com es dissenya l’activitat pensant en tots els alumnes.
  • Les aplicacions han de ser accessibles, obertes, versàtils.
  • Cal analitzar com els alumnes les reben i com demostren l’assoliment del coneixement per la seva part.
  • Una bona eina TAC impulsa el treball cooperatiu, promou l’autonomia dels alumnes i la capacitat de gestionar el propi procés d’aprenentatge, fomenta la motivació, ajuda a reflexionar…
  • El producte final és obert a diferents formats. Els alumnes trien com volen presentar el seu resultat.

 

Experiències que es proposa analitzar:

Com a evidència de la vostra feina al seminari, envieu les conclusions del vostre grup via aquest formulari.

  • MATERIALS I RECURSOS

 

– BLOC de la XTEC amb recomanacions APPS INCLUSiÓ http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/

– Materials de les jornades anteriors Inclusió digital http://blocs.xtec.cat/jornadainclusiodigital/jornades-anteriors/

– Padlet Conxi
https://padlet.com/clopez17/inclusiodigital

 

Enllaços interessants:

Xtec- Inclusió i NEE: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/index.html

Xtec- Inclusió digital: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/inclusiodigital/index.html

Xtec- Articles i catàleg inclusió: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/documentacio/cataleg/index.html

Apps gratuites per ajudar alumnat TEA: http://www.proyectoazahar.org/azahar/loggined.do

Exemple d’ús de tablets per comunicar-se: https://drive.google.com/file/d/0B6ZzzGq4i28ndjE0LTJIZHlYc1lwOWo3OUZRU3FEVExuREJJ/edit

Disseny universal de l’aprenentatge: http://mariamacia.wixsite.com/dissenyaprenentatge/recursostac

Recursos DUA: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/dua/index