SEMTAC SESSIÓ 4 2017

En aquesta sessió tractarem de dues temàtiques que vam recollir a partir dels interessos mostrats en iniciar el seminari: La programació didàctica de les TAC al llarg de l’educació infantil i primària i robòtica.

BLOC A. Informacions diverses

IV Jocs Florals. Nova categoria Conte Audiovisual Il·lustrat
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals/1617/

Proposta de conte audiovisual il·lustrat com a projecte interdisciplinari  http://blocs.xtec.cat/jocsflorals-conteaudiovisual/projecte/

Exemples de contes presentats a Consorci
http://conte-audiovisual.blogspot.com.es/p/el-projecte.html

 

Jornada Robòtica a Figueres https://sites.google.com/site/jornadafigueres2017/

BLOC B. Programació didàctica de les TAC

Quan parlem de la programació didàctica de les TAC a Educació Primària un dels documents que és el referent és
el document d’identificació i desplegament de les competències en l’àmbit digital, atès que d’acord amb els currículums vigents aquestes tenen també la consideració de competència bàsica.

Competències bàsiques de l’àmbit digital.
Continguts clau de les competències

Infografia

 

Aspectes claus que hem de tenir en compte en una escola digital

 • Pla TAC com a document de reflexió de la integració de les tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge
 • A l’aula  Digital
  • Competència digital dels alumnes
  • Llegir i escriure a l’era digital
  • Els entorns virtuals d’aprenentatge  EVA
  • Els continguts digitals
  • El PLE i Portafolis
  • Web 2.0
  • Seguretat i Protecció

Recursos

Document El Pla TAC de centre.  http://goo.gl/jFRBH3
Pla TAC a l’XTEC http://goo.gl/dSs9L6
Aprendre i ensenyar en entorns digitals http://goo.gl/Q29HOm
Competències bàsiques en l’àmbit digital http://goo.gl/pAHjhs
Experiències TAC a l’aula http://goo.gl/pU7YuB
Exemples de Pla TAC http://goo.gl/TIzjEk
Orientacions metodològiques per l’àmbit digital
Orientacions per l’avaluació en l’àmbit digital

BLOC C. Tastet de robòtica

L’hora del codi és una iniciativa global, amb activitats-tutorials dissenyades per una duració d’una hora i que tenen com a objectiu que qualsevol persona, sense experiència prèvia, pugui aprendre programant.

  1. https://www.playcodemonkey.com. Força entretingut i senzill.
  2. Joc de Disney programació en blocks. Les instruccions són en anglés.
  3. Starwars. Progamació blocks. Petits reptes. Instruccions en castellà.
  4. Lightbot o Kodable.

  Exemples de programacions de robòtica