Aparells per a crear materials

Aquests aparells permeten crear materials pel propi professorat i/o dissenyat per l’alumnat. El Centre de Recursos posa en servei de préstec exclussivament el maquinari; corre a càrrec del centre la gestió i despesa del material fungible que suposa crear i fer les còpies de que cada centre consideri  cregui oportú.

Màquina de fer pins    puzzle

Màquina de fer Pins – Màquina puzzle