Altres aparells de projecció visual

El Centre de Recursos Pedagògics compta amb els següents aparells de projecció visual en servei de préstec als centres i professorat de la zona:

Projector Epson   retropojector   projector_diapositivespantalla_trespeus

 

Canó projector Epson (2) – Retroprojector de transparències -Projector diapositives – Pantalla i trespeus