Sis centres educatius de la zona educativa del Servei Educatiu Baix Llobregat II inclosos al programa « @EscolaNova21 »

escolanova21El 28 de setembre de 2016 es van donar a conèixer els centres seleccionats per a formar part del programa «Escola Nova 21». Han estat 456 els escollits, a banda dels impulsors. Entre aquest centres seleccionats sis corresponen a la zona educativa del Servei Educatiu Baix Llobregat II: Escola Sant Climent (Sant Climent) Escola Àngela Roca (Viladecans), Escola Can Palmer (Viladecans), Escola Doctor Trueta (Viladecans), Escola Montserratina (Viladecans), Col·legi Sant Gabriel (Viladecans)

Inicialment havien de ser 200 centres els escollits per a formar part del programa, però gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona la xifra de centres participants ha pogut ser més elevada. Aquest acord es fa extensiu a tots els ens locals i farà possible la creació de xarxes territorials composades per un màxim de 10 centres educatius cadascuna. Aquestes xarxes esdevindran una eina clau per compartir coneixement, experiències i orientació per al canvi.

 

| Notícia del Telenotícies de TV3 |

| Programa 30′: Una altra escola és possible |

| Informació general del Programa Escola Nova 21 |