Participeu en el BIG Bell Test

bigtellEl 30 de novembre tindrà lloc un experiment de física quàntica que necessitarà de l’ajut del major nombre de persones possible.
Estarà coordinat per l’ICFO i es farà en diversos laboratoris de tot el món: Barcelona, Boulder (Colorado), Brisbane (Australia), Buenos Aires, Asunción (Chile), Munich, Niza, Shanghai, Viena i Zurich.
La participació a l’experiment es farà a través d’un videojoc que podeu trobar al portal:
www.thebigbelltest.org a thebigbelltest.org/quest
Què heu de fer?
Generar amb el videojoc seqüències aleatòries de zeros i uns, que arribaran als laboratoris i mouran certs elements per estudiar el comportament de les partícules quàntiques.
Què volen saber els científics?
– Si la realitat és la mateixa quan no la mirem.
– Si afectem la realitat només pel fet d’observar-la.
– Si existeix l’entrellaçament quàntic, la acció fantasmal a distància com la va anomenar l’Einstein: no importa quan separades estiguin dues partícules quàntiques, si observem una (i per tan la canviem) l’altra canvia immediatament -infinitament més ràpid que la velocitat de la llum!
Accés a les fitxes educatives i el web.