10è Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya (The Fonix 2017)

foenixDel 10 de novembre fins el 15 de gener els centres que vulguin participar al 10è concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (THE FONIX 2017) es poden inscriure en el formulari de registre que trobareu al web. Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes bases en qualsevol moment si per motius  d’organització, realització o funcionament ho consideren necessari; en aquest cas hauran de fer una notificació prèvia de les modificacions als interessats amb la suficient antelació.
Els centres educatius, a través dels seus responsables de centre al concurs, es donen per assabentats d’aquestes bases i del funcionament intern del concurs.
Podeu consultar totes les dades (fases del concurs, condicions…) en el portal web