SEMTAC SESSIÓ 3 2017

Aquesta sessió està dedicada a l’Aprenentatge basat en jocs i en projectes. Al nostre seminari partirem de les experiències prèvies dels centres per oferir recursos que faciliten la introducció de la metodologia del joc amb les TAC a l’aula.

BLOC A. Informacions diverses
– Sessió extra SEMTAC continguts
Concursos i jornades:
– 7 de febrer Dia mundial de la Internet Segura. Qüestionari sobre l’ ús de la xarxa
– Mobile Learning award. Modalitat centre i professorat. Inscripcions fins el 12 de febrer a les 12h.
Yomo.  Experiències mSchools de 20 minuts d’explicació. Envieu la vostra experiència.
– IV Jornada Inclusió Digital fins el 12 de febrer call for papers.
– IX Jornada de Programació i Robòtica fins el 19 de març call for papers.

BLOC B. Gamificació

Recursos per a treballar amb jocs
– Experiències del portal Gamifica tu Aula
 Quizizz (tutorial)
Tutorial Kahoot
Generador de medalles
Exemples
 Kahoot: TICS Pel·lícules Jumble
Mi vida de faraón
Pienso, escribo y te lo cuento autor de elbloguímetro

Storytelling i recursos per crear històries
– App de daus per generar histories
– Recopilatori  Toolbox apps per narrar les nostres històries de la manera més creativa i treballar les estructures de la narració textual i la mecànica de la narració audiovisual.

BLOC C. Tasques al centre
– Crear un Kahoot o Quizziz de 10 preguntes amb imatges
– Recomanar un joc del portal Gamifica tu aula