La robòtica a les escoles més que una tendència, una necessitat

La robòtica educativa és una eina d’aprenentatge que afavoreix la motivació de l’alumnat en totes les etapes educatives; ajuda a desenvolupar competències relacionades amb la ciència, la tecnologia, les matemàtiques i l’estructuració del llenguatge.

Aquest vídeo elaborat per code.org ens vols fer reflexionar de la importància d’aprendre a programar a l’escola per poder formar a futurs ciutadans amb coneixements de programació


Aprendre a programar és aprendre a pensar,  a desenvolupar habilitats bàsiques com la comunicació, el Lightbot_apptreball en equip o la resolució de conflictes, alhora que facilita la concentració i la creativitat en trobar diverses respostes per resoldre una situació i ser capaços de crear-ne una de nova.
L’alumne és un agent plenament actiu i protagonista del seu aprenentatge on el procés d’estructuració del pensament és fonamental per aconseguir els reptes proposats

Objectius en les primeres edats

  • Iniciar els més petits en la programació d’un robot.
  • Accedir a continguts curriculars d’una manera diferent.
  • Superar reptes diaris posant en pràctica conceptes i habilitats cognitives relacionades amb diferents àrees curriculars.
  • Iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i lúdica.
  • Desenvolupar l’aprenentatge per indagació. Aprenentatge assaig-error.
  • Valorar la robòtica educativa como un recurs més per l’aprenentatge.
  • Despertar la curiositat pel món de la robòtica.