Aurasma, una app que millora els processos d’aprenentatge

Ferran Delgado, mestre d’educació física de l’escola Marta Mata de Viladecans, ens explica la seva experiència i alguna de les activitats en què la incorporació de les TiC a l’aula afavoreix la millora en els processos d’ aprenentatge, l’avaluació i coavaluació entre els alumnes.

Aprofitant que el curs passat el centre va tenir la possibilitat de formar part del projecte TAC de l’ajuntament de Viladecans en Ferran va experimentar  i incorporar a les seves classes elements interactius que ajudés a l’alumnat en el procés d’aprenentatge sobretot en alumnes amb dificultats d’expressió corporal per una banda, però també millorar la comunicació verbal en grup i la conscienciació corporal en realitzar exercicis.

Aurasma, una app gratuïta que permet crear realitat augmentada (RA) ha estat l’aplicació que ha fet servir i ha permès enregistrar i crear activitats. En aquesta entrevista podreu conéixer part de l’experiència

tombarella Jpeg

Més informació
Instruccions per veure Aurasmas
Aurasmas creades per fdelgad2@xtec.cat

Descarrega Aurasma per a Android
Descarrega Aurasma per a IOS