Detecció de necessitats formatives

PFZ del curs 2018-2019: presentació de sol·licituds del 28 d’abril al 24 de maig de 2018

La detecció de necessitats formatives dels centres es fa mitjançant la presentació i recollida de demandes al CRP. Habitualment hi ha dos terminis per aquesta presentació. El termini principal s’estableix cap els mesos d’abril / maig i hi ha un termini extraordinari cap el novembre / desembre.

Els documents necessaris s’han de presentar al CRP de la zona degudament complimentats i d’acord amb els models disponibles que es poden descarregar des d’aquesta pàgina o que el propi CRP pot facilitar al centre si és necessari. Les sol·licituds són valorades per la Comissió del Pla de Formació i donen peu, una vegada aprovades, a conformar el corresponent Pla de Formació de Zona del curs en qüestió.

Objectius de la formació 2017-2020

Modalitats i formats de Formació 2018-2019

Cal presentar el document següent segons la modalitat prevista:

Per a més informació podeu consultar: