Material didàctic

En aquesta secció trobeu un enllaç  dels dossiers didàctics, agrupats per cursos, i les conferències del seminari El Gust per la Lectura, basats en la lectura i treball de les obres, i tractats en el seminari de formació que ha seguit el professorat des del curs 1997-1998.

També hi ha l’enllaç a les activitats relacionades amb les obres que treballa l’alumnat, principalment a les propostes de lectura de l’edu365 i a fulls de quaderns virtuals.

Consulta tots els dossiers didàcticsles-parts-dun-lector