Conte Audiovisual Il·lustrat, nova categoria als IV Jocs Florals

En aquesta nova edició dels IV Jocs Florals l’alumnat d’educació primària i d’educació primària d’educació especial poden presentar treballs en una nova modalitat: Conte Audiovisual Il·lustrat. Aquesta nova modalitat suposa treballar la creació i elaboració d’un conte audiovisual de manera cooperativa i transversal treballant d’una forma competencial els diferents àmbits.
En el següent enllaç trobareu una proposta de conte audiovisual il·lustrat com a projecte interdisciplinari  http://blocs.xtec.cat/jocsflorals-conteaudiovisual/projecte/ que us facilitarà l’organització de l’activitat i els aspectes que implica.

| Accés a les bases del concurs |
| Exemples de contes presentats a Consorci |