La biblioteca escolar i els processos de transformació educativa que necessita l’escola

Glòria Durban Jornada Bibliomedia2017 by Bibliomedia


Conferència de Glòria Durban que inaugurà la Jornada Bibliomèdia La biblioteca escolar: una mirada cap al futur.

Glòria Durban, que és la responsable de la biblioteca de l’Escola del Clot. Jesuïtes del Clot, va emmarcar històricament el paper estratègic de la biblioteca escolar en els diferents moments d‘impuls a la renovació i innovació educativa d’aquest país.  Posteriorment definia dos grans àmbits de la transformació educativa actual:  l’organització dels aprenentatges i la cultura organitzativa dels centres. Davant d’un nou model en què tota l’escola esdevé espai d’aprenentatge,  Durban proposà l‘actualització del seu model  d’implementació de biblioteca escolar basant-se en 6 punts.