Biblioteca d’aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement

Biblioteca AulaEl dossier Biblioteca d’aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement, és un document elaborat pel Departament d’Ensenyament, que dóna orientacions per organitzar i dinamitzar les biblioteques d’aula, entenent-les com a seccions de la biblioteca de centre i amb unes funcions complementàries.

Aquest document consta de tres grans apartats:

  1. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula: dues realitats que es complementen.
  2. La biblioteca d’aula a educació infantil i primària.
  3. La biblioteca d’aula a secundària.

En el primer apartat es tracta la relació entre la biblioteca d’aula i la biblioteca escolar i s’hi diferencien les funcions de l’una i de l’altra. Els altres dos apartats tenen una estructura semblant. S’hi donen orientacions pràctiques per a l’organització, funcionament i dinamització de les biblioteques d’aula a primària i a secundària.

El document es completa amb un annex amb exemples de bones pràctiques sobre la dinàmica de la biblioteca d’aula i la seva inserció dins la biblioteca escolar.

Accés al document