Maleta Expressart

Tutorial

El projecte està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per fer a l’aula amb un conjunt de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) guardats en una caixa .
L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i  puguin establir un diàleg partint de la pròpia experiència estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació. Un altre objectiu del projecte és que l’alumnat prenguin consciència de la seva pròpia capacitat d’expressió, i  la desenvolupin lliurement i minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes.
Aquest projecte permet plantejar algunes qüestions sobre l’art contemporani lligades al contacte directe posterior amb les obres que formen part de la Col·lecció MACBA. Tot i que aquestes propostes estan pensades com a treball previ a la visita al museu, no és una condició indispensable per a fer-ne l’ús, ja que es poden fer servir sense realitzar la visita.

Enquesta de valoració de la maleta en finalitzar l’ús