Guia per a famílies d’infants i joves amb discapacitat motriu. Departament d’Ensenyament.

Aquesta guia facilita informació per propiciar una atenció més efectiva als fills amb discapacitat motriu, per promoure oportunitats d’estimulació i per conèixer els serveis, recursos i prestacions disponibles que afavoreixin al màxim l’autonomia i sociabilitat.
[Veure aquí]