La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit educatiu (Prodiscat)


Els protocols van adreçats a mestres i professors perquè són els que millor poden observar i detectar els problemes d’aprenentatge i donar el suport adequat a la llengua escrita. Hi ha una guia per cada etapa educativa.
[Veure aquí guia Infantil… Llegeix més»