Taller 3: Creació de materials amb Geogebra

El proper divendres 23 de juny de 9.00 h a 14.00 h, a la Secció d’Institut Bages Sud, es realitzarà el taller:
Creació de materials amb Geogebra.
Consistirà en la creació de recursos digitals amb geogebra que permetin treballar els currículums de matemàtiques, física i química, de manera més cooperativa, manipulativa i interactiva. El producte final seran llibres de Geogebra de diferents unitats didàctiques d’ESO i/o batxillerat.
Aquest taller està englobat dins el projecte Tacremat17 de creació de materials digitals.tacrematInscripció  oberta del 6 al 21 de juny