Projectes col·laboratius en xarxa iEARN Pangea

Ja s’ha obert el termini d’inscripció d’alguns dels projectes col·laboratius en xarxa per al curs 2017-2018.

La participació en tots aquests projectes és completament gratuïta.

Per assolir l’objectiu que defineix a IEARN-PANGEAEDUCAR PER UNIR, promouen l’ús col·laboratiu de les TIC. Tots els seus projectes:

  • afavoreixen una metodologia de treball interdisciplinar i cooperativa;
  • els permeten treballar diverses competències: digital, lingüística, coneixement del medi, aprendre a prendre, iniciativa personal…
  • faciliten la integració de les TIC al currículum de l’etapa i nivell,
  • fan propostes que afavoreixen el plurilingüisme i la interculturalitat, amb participació internacional.
  • cadascun dels projectes té un coordinador o coordinadora que acompanya els docents participants al llarg de totes les activitats, s’encarrega del correcte funcionament dels espais web del projecte i elabora i actualitza la guia didàctica que permet integrar el projecte en la programació d’aula. Us ajuden a formar-vos en l’ús de les eines i aplicacions necessàries per a la participació en el projecte.

En aquest enllaç podeu informar-vos del continguts, temporització i altres aspectes de cadascun dels projectes que ofereixen per aquest curs. Aquest curs hi han afegit uns “canvas” que amplien la informació de cadascun d’ells per ajudar-vos a triar quin és el més adequat per a la vostra classe.

En aquest altre enllaç podeu formalitzar la inscripció.