El Pot és un programa d’activitats que s’ofereix als centres educatius del Bages com a suport a l’activitat docent. Inclou propostes de diferents tipologies (activitats musicals, tallers, conferències, activitats matemàtiques, etc), que s’intenta que es puguin fer als mateixos centres, evitant els desplaçaments de l’alumnat, i amb l’aportació d’ajuts per poder-les realitzar. S’ofereix a tots els nivells educatius no universitaris, amb propostes per a cada etapa o amb activitats que s’adapten a l’edat dels destinataris.

El Pot 2016-2017

L’edició de resum s’ha enviat als centres per correu @.

El Pot 16-17

Formulari d’inscripció (del 5 fins al 20 de setembre).
A partir del 10 d’octubre es comunicaran les assignacions als centres.