Apadrinem el nostre patrimoni

Finalitat
Fomentar la motivació de l’alumnat, com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, a partir del treball interdisciplinari sobre els elements patrimonials de l’entorn.

Metodologia
Activa a partir del treball d’un projecte de recerca interdisciplinar en el marc dels currículums de diferents matèries, especialment les de l’àmbit social artístic i cultural. Treball per projectes cooperatiu i contextualitzat.

Destinataris
Alumnat de cicle superior de primària i d’educació secundària obligatòria d’un curs o nivell.

Activitats principals
• Tria i identificació de l’element.
• Cerca i tractament de la informació de l’element patrimonial.
• Caracterització, catalogació i elaboració documental.
• Participació en la seva conservació i desenvolupament d’activitats externes de difusió.

Suports
El Centre de Recursos Pedagògics juntament amb els tècnics de Patrimoni de l’Ajuntament i amb el suport del Consell Comarcal, donaran suport als centres en el disseny, desenvolupament i difusió del projecte. Concretament en:
• orientar en la tria de l’element patrimonial.
• proporcionar estratègies per desenvolupar la competència informacional.
• facilitar estratègies del treball per projectes.
• facilitar estratègies de difusió: l’exposició oral en públic, geolocalització, mapping, ….