Seminari de coordinació secretaris i secretàries dels centres educatius d’infantil i de primària de l’Alt Penedès

Curs 2017-2018: 2010531201 Secretaris/es de primària

MATERIALS ENLLAÇOS
Sessió 1: 17/10/2017

Presentació

CALENDARI DE TASQUES SECRETARIS/ES (amb permís d’edició pels participants al seminari)

 Funcions del secretari Funcions del personal auxiliar
Sessió 2: 21/11/2017
  • Portar ordinador portàtil
  • Document excel – Dades quotes del centre.
  • Dubtes i/o preguntes a fer a la Natàlia Mata – Administrativa de l’ESC Font-Rúbia i de l’ESC Llebeig.
Sessió 3: 16/01/2018
Sessió 4: 20/02/2018
Sessió 5: 20/03/2018
  • Tasques secretaria
  • Actes
  • Inventaris
  • Gestió expedients i documentació
  • Quotes i cobraments
  • Altres tasques i dubtes
 Model d’acta
Sessió 6: 22/05/2018